Rezultati istraživanja CHS-a o odlikama portala javnih medijskih servisa i o tome koliko oni koriste mogućnosti interneta za komunikaciju sa građanima objavljeni su u publikaciji, koju možete da download-ujete ovde.