Projekat monitoringa javnih medijskih servisa CHS je realizovao 2016. godine. U okviru njega izveli smo sledeća glavna istraživanja:

– istraživanja zastupljenosti i reprezentacije žena u Dnevniku Radio-televizije Srbije (kao kandidatkinja u toku predizborne kampanje i kao izvora informacija u vestima). Istraživanjima je rukovodila Ana Andrejić, a rezultati su objavljeni u elektronskoj publikaciji „Žene u centralnim informativnim emisijama javnog medijskog servisa i lokalne televizije u Srbiji“.

– istraživanje sadržaja internet portala javnih medijskih servisa u Srbiji, koje je realizovao Dušan Raković. Rezultati su objavljeni u elektronskoj publikaciji „Portal javnog medijskog servisa u komunikaciji sa građanima“.

Ova istraživanja treba da budu od koristi javnim medijskim servisima, kako bi unapredili svoju praksu u ostvarivanju javnog interesa, kroz proizvodnju sadržaja u interesu građana. Takođe, ona mogu da budu korisna studentima i istraživačima iz društvenih nauka, koje interesuje analiza medijskog sadržaja, medijsko predstavljanje žena, javni servisi na internetu i uopšte.

U okviru projekta bavili smo se i monitoringom lokalnih i regionalnih medija sa sedištem u Nišu. Na projektu je učestvovalo šestoro istraživača/ica CHS-a. Tokom realizacije projekta sarađivali smo sa Novosadskom novinarskom školom i drugim organizacijama civilnog društva iz Srbije.

Finansijska podrška Fondacije za otvoreno društvo, Srbija omogućila je realizaciju ovog projekta i postavljanje sajta CHS-a.