Centar za humanističke studije počeo je sa realizacijom obrazovnog programa „Škola digitalne pismenosti“. Objavili smo poziv za učesnike/ce Škole. Škola je namenjena studentima osnovnih i postdiplomskih studija, novinarima i aktivistima, koje interesuje društveno-naučni i kritički pristup u razmatranju odnosa digitalne tehnologije komunikacije i društva. Cilj Škole je da unapredi različite aspekte digitalne pismenosti kod studenata, novinara i aktivista, kroz sticanje znanja i veština za analizu komunikacije na internetu i korišćenje interneta u karijeri. Škola će raditi metodom blended learning, koja kombinuje komunikaciju na sajtu Škole i korišćenje društvenih mreža sa susretima uživo sa predavačima i drugim učesnicima. Od ovakvog načina rada najviše koristi trebalo bi da imaju motivisani učesnici, koji će iskoristiti mogućnosti koje pruža onlajn platforma za pristup resursima, samostalno istraživanje i proizvodnju sadržaja.

Plakat je postavljen na fakultetima i studentskim domovima u Nišu

Učesnici će u pisanju završnog teksta dobiti mentorsku podršku. Predavanja i završni tekstovi koristiće naučnu literaturu, ali i popularne izvore i primere. Radićemo na razvoju različitih veština koje istraživači i autori koriste na internetu u svom radu.

Realizaciju Škole omogućila je Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

Poslednji dan za prijavljivanje je nedelja, 22. oktobar. Popunite prijavni formular već danas i pridružite nam se!