U ovoj publikaciji objedinjeni su akademski radovi koje su polaznici/e Škole digitalne pismenosti napisali u toku pohađanja programa i kompletan silabus po kome je Škola radila.

Škola digitalne pismenosti je obrazovni program, koji je Centar za humanističke studije realizovao u zimskom semestru 2017/18. u saradnji sa Centrom za medijska istraživanja Filozofskog fakulteta u Nišu.