U moru medijskih sadržaja koji popularizuju naučne i društveno angažovane teme brojni su i oni koji se suprotstavljaju raširenim stereotipima na osnovu roda i pola. Prenosimo par videa ove vrste.
Predstavljanje rezultata istraživanja o ženama u programu javnih medijskih servisa, realizovanih u okviru projekta „Monitoring javnih medijskih servisa“.
Promene u društvu u kome je sve više žena na javnim funkcijama i u ulozi ekspertkinja nalažu da ih u javnoj komunikaciji oslovljavamo i navodimo kao samostalne ličnosti.
29. juna u beogradskom Medija centru prezentovani su rezultati monitoringa nacionalnih i lokalnih medija u vreme predizborne kampanje 2016. godine. Tom prilikom predstavili smo rezultate o izveštavanju niških medija tokom poslednje dve nedelje kampanje.
Strana 3 od 3
© 2016 CHS
Pokreće WordPress