Objavljena je publikacija sa rezultatima monitoringa internet portala srpskog javnog medijskog servisa.
Objavljena je publikacija sa rezultatima monitoringa pojavljivanja žena i teme rodne ravnopravnosti u centralnim informativnim emisijama javnog medijskog servisa i lokalne televizije u Srbiji.
Strana 1 od 1
© 2016 CHS
Pokreće WordPress