Objavljena je publikacija sa rezultatima monitoringa internet portala srpskog javnog medijskog servisa.
Objavljena je publikacija sa rezultatima monitoringa pojavljivanja žena i teme rodne ravnopravnosti u centralnim informativnim emisijama javnog medijskog servisa i lokalne televizije u Srbiji.
Na debati koju je u niškom Media centru organizovao Edukacioni centar Leskovac, CHS je predstavio istraživanje portala javnih medijskih servisa (RTS-a i RTV-a).
Pogledajte prezentaciju koju je Centar za humanističke studije predstavio 7. novembra u niškom Media centru.
Promene u društvu u kome je sve više žena na javnim funkcijama i u ulozi ekspertkinja nalažu da ih u javnoj komunikaciji oslovljavamo i navodimo kao samostalne ličnosti.
29. juna u beogradskom Medija centru prezentovani su rezultati monitoringa nacionalnih i lokalnih medija u vreme predizborne kampanje 2016. godine. Tom prilikom predstavili smo rezultate o izveštavanju niških medija tokom poslednje dve nedelje kampanje.
Strana 1 od 1
© 2016 CHS
Pokreće WordPress