Promene u društvu u kome je sve više žena na javnim funkcijama i u ulozi ekspertkinja nalažu da ih u javnoj komunikaciji oslovljavamo i navodimo kao samostalne ličnosti.
Strana 1 od 1
© 2016 CHS
Pokreće WordPress